Naar IN-Z.be

Organisaties - Burn-out

In een context van langere loopbanen en dynamische veranderingen ervaren medewerkers veel werkstress. Wanneer het evenwicht tussen draagkracht en draaglast niet meer in evenwicht is, bestaat er eens kans op burn-out. Als organisatie kan je de stijging van het aantal burn-outs niet negeren. Het is belangrijk om acties te ondernemen. Dit zowel via preventieve acties in de organisaties rond de bewustmaking van je medewerkers rond burn-out. Maar ook door aandacht te hebben voor elke individuele medewerker. Wat kan je eveneens doen om de uitval omwille van stress te vermijden en de veerkracht van je medewerkers te verhogen.

Daarnaast moet je als organisatie ook bepalen hoe je omgaat met medewerkers die symptomen van burn-out vertonen en zelfs uitvallen. En hoe ga je om met medewerkers die terug aan de slag gaan na een burn-out.

Wij ondersteunen je met het uitwerken van een burn-outbeleid dat past binnen je organisatie.