Naar IN-Z.be

Organisaties - Conflicthantering

Je medewerkers brengen al gauw acht uur op een dag met collega’s door. Ze zien ze vaak meer dan sommige familieleden of vrienden. Logisch dan ook dat de samenwerking niet altijd even soepel verloopt en dat er soms irritaties kunnen ontstaan.

Maar een aanvaring hoeft niet altijd negatieve gevolgen te hebben. Het kan zelfs verhelderend werken. Mits natuurlijk het een en ander wordt uitgepraat. Zoniet kunnen kleinere onenigheden en irritaties uitmonden in een heus conflict. Om de lucht te klaren is het noodzakelijk om een conflicthanteringgesprek te houden.

Deze vorm van onderhandeling heeft als doel de twee partijen opnieuw bij elkaar te brengen. Tijdens een dergelijk gesprek worden zowel het probleem (oorzaak van het conflict) alsook elkaars belangen en doelstellingen in kaart gebracht. Met een gezamenlijke oplossing en de creatie van een basis voor een toekomstige samenwerking als resultaat.

Wanneer conflicten in een team van collega's de bovenhand nemen, kan er gekozen worden om hier via intervisie mee aan de slag te gaan. Intervisie betekent taakgericht en resultaatgericht werken met collega’s om zo de dagelijkse samenwerkingen te optimaliseren.

Intervisie is een professioneel overleg:

  • Dat regelmatig plaatsvindt, in een kleine groep, met gelijkwaardige en gemotiveerde deelnemers.
  • Dat plaatsvindt op basis van wederkerigheid, in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen.
  • Waarbij de deelnemers de wil hebben om van elkaars ervaringen en gedachten te leren
  • Dat doelgericht is en gestructureerd verloopt.
  • Waar het accent bij deze ligt op de kwaliteit van de samenwerken en het oplossen van conflicten.

Doelstellingen

  • Door middel van reflectie inzicht krijgen in het eigen gedrag en in de manier van reageren op collega's.
  • Leren ontdekken van de relatie tussen het eigen gedrag en tussen gevoelens, normen en waarden.
  • Ondersteuning van de samenwerking.
  • Het vergroten van het beroepsmatig handelen.
  • Het leren van vaardigheden en methoden om samen te werken en conflicten op te lossen.