Naar IN-Z.be

Organisaties - Train-de-trainer mentorschap

Om nieuwe medewerkers op een vlotte en efficiënte manier kennis te laten maken met het bedrijf en hun taakverantwoordelijkheden, kunnen ze steun verwachten van een zogenaamde mentor. De mentor is een meer ervaren collega met wie nieuwe medewerkers open kunnen communiceren over diverse aspecten van de job en de arbeidscontext.

De ervaren werknemer is tot op heden een onbenutte bron van kennis binnen het bedrijf. Het concrete werkterrein is hem eigen: van het werkritme, de taakverantwoordelijkheden en zijn functie binnen het geheel van het bedrijf tot de samenwerking met collega’s en de bedrijfscultuur. Via de mentoropleiding willen we die kennis gebruiken om de nieuwe medewerkers op een efficiënte en snelle manier vertrouwd te maken met het bedrijf.

Ervaren werknemers hebben naast hun werkervaring ook begeleidingskwaliteiten nodig om goede mentors te zijn voor de nieuwe medewerkers. Deze coachingsvaardigheden worden in deze mentorschapsopleiding versterkt.

Doelstellingen

 • De mentor heeft een visie op haar/zijn nieuwe taak en positie binnen het bedrijf.
 • De mentor heeft zicht op het profiel van een mentor: taken, verantwoordelijkheden en competenties (kennis, vaardigheden, attitudes).
 • De mentor heeft zijn communicatie- en coachingsvaardigheden versterkt.
 • De mentor kent zijn/haar eigen sterktes en verbeterpunten i.f.v. het mentorschap.
 • De mentor heeft een concreet actieplan opgesteld om zichzelf te versterken waar nodig.
 • De mentor weet hoe hij/zij de taakrijpheid  (motivatie en competenties) van de nieuwe collega kan verhogen.
 • De mentor kent de fases in een leerproces.
 • De mentor kan objectief rapporteren aan de leidinggevende.    
 • De mentor bewerkstelligt een vlotte integratie van de nieuwe werknemer in het bedrijf.
 • De mentor kent de gevaren van de eerste indruk.
 • De mentor kan eigen vanzelfsprekendheden uitschakelen in de begeleiding van de nieuwe collega.
 • De mentor kan de nieuwe collega op een correcte en begrijpbare manier instructies geven.
 • De mentor kan de nieuwe collega op een juiste manier feedback geven.
 • De mentor kan de nieuwe collega observeren.
 • De mentor kan objectief rapporteren aan zijn leidinggevende.

 

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!