Naar IN-Z.be

Organisaties - Stagebeleid

Naast de vorming van je stagementoren, kan IN-Z Training & Begeleiding eveneens het proces van je stagebeleid volledig begeleiden. Een duidelijk stagebeleid is immers belangrijk. Het zorgt voor een duidelijke aanpak en voor heldere richtlijnen. Zodat je ook kwalitatief goede stageplaatsen biedt. 

IN-Z Training & Begeleiding zorgt voor: 

  • Een optimale begeleiding en kennisoverdracht door de stagementor. 
  • Een goed passende stage-opdracht.
  • Een volledige integratie van de stagiair in de organisatie.

Doelstellingen

IN-Z kadert het stagebeleid in je organisatie.

  • We bepalen samen met jou wie kan stage doen, welke competenties de stagiairs nodig hebben en wat ze kunnen leren tijdens de stage.
  • De doelstellingen van de stage worden haarfijn geanalyseerd, zodat we ook perfect weten welke tools we kunnen/moeten inzetten opdat je stagiairs deze doelstellingen bereiken.
  • De rol van alle actoren in de stage wordt bepaald (mentor, begeleider, vanuit opleiding, …).
  • Alle randvoorwaarden voor een succesvolle stage worden uitgewerkt. Denk maar aan het onthaalbeleid, ook deze randvoorwaarden maken deel uit van een geslaagde stage én van je imago als organisatie.

IN-Z werkt samen met jou het functieprofiel van de stagementor(en) uit.

  • Hierbij schenken we aandacht aan de uitbreiding en de afbakening van taken.
  • De competenties van de mentor worden omschreven.
  • De verhouding van de mentor t.o.v. de stagiair wordt bepaald (eventueel verschil met meter / peter in organisatie).

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!