Naar IN-Z.be

Organisaties - Stressbeleid

Wat is stress? Stress op de werkvloer kan worden omschreven als de negatieve fysieke en emotionele reacties die optreden wanneer de werkeisen niet in overeenstemming zijn met de capaciteiten, middelen of behoeften van de medewerker. 

Stress kan gevolgen hebben voor zowel de medewerker zelf als voor de organisatie. De gevolgen kunnen samengevat worden in een aantal belangrijke punten:

  • Fysiologische reacties, vermoeidheid, burn-out, … 
  • Mindere voldoening op arbeidsvlak, mindere dynamiek van de organisatie en aldus van productie en rendement ...
  • Spanningen en conflicten tussen collega’s ...
  • Meer risico op arbeidsongevallen ...
  • Ziekteverzuim, personeelsverloop, ontslagneming.

Om beter met stress om te gaan, is een goed uitgewerkt stressbeleid onontbeerlijk. IN-Z kan je ondersteunen in het uitwerken van een stressbeleid, volledig op maat van je organisatie. 

Hoe gaan we te werk?

1.    Intakegesprek: de intake dient als basis voor het uitwerken van een voorstel voor 
       ondersteuning en samenwerking. 
2.    Voorstel
3.    Ontwikkeling: samen doorlopen we het volledige proces voor de ontwikkeling van
       het stressbeleid. 
4.    Evaluatie

  • Tussentijdse evaluatie (procesgerichte evaluatie): waar staan we nu? Wat moet er worden bijgestuurd? Wat is de gewenste situatie? Hoe verloopt de samenwerking? …
  • Eindevaluatie: zijn de doelstellingen van de organisatie behaald? Wat dient er nog te gebeuren om de doelstellingen te behalen? Wat kan IN-Z nog betekenen voor de organisatie? …

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!