Naar IN-Z.be

Organisaties - Team in moeilijkheden

Wanneer een groep individuen zich ontwikkelt tot een team kunnen er conflicten ontstaan.  Deze conflicten verminderen het professioneel handelen en het prestatievermogen van de medewerkers. Conflicten betekenen dan ook een enorm verlies voor de organisatie. Wanneer de intermenselijke relaties scheef zitten, wankelen immers ook de structuren en de systemen. Op de duur kan zelfs het behalen van de organisatiedoelstellingen in het gedrang komen. 

Vroegtijdig en snel ingrijpen als leidinggevende is dan ook de boodschap.

Uit de praktijk blijkt namelijk dat goed presterende teams geleerd hebben om conflicten met elkaar op te lossen. Dat is geen vaardigheid die moeilijk aan te leren is.  Conflicthantering komt automatisch aan de orde wanneer een groep individuen zich ontwikkelt tot een team. Het is dan ook belangrijk voor teams om ervaring op te doen in conflicthantering.

Om tot een gedragen oplossing te komen, kiest IN-Z Training & Begeleiding voor het procesadviseringsmodel van Schein. Samen met het team onderzoeken we wat de sterktes en zwaktes van het team zijn. Daarna werken we hieraan op een zeer constructieve manier. We stellen samen een diagnose en plannen gezamenlijk zinvolle acties.
 
IN-Z kiest ervoor om conflicten via procesadvisering aan te pakken. Vanuit de bril van de medewerkers, van de leidinggevende en van de cultuur van de organisatie zoekt de begeleider mee naar een gedragen diagnose en oplossing. Dit zoekproces begeleiden we via individuele gesprekken en groepssessies. Op het moment dat we de overstap naar de oplossing zetten, is het team al gemotiveerd om die acties te ondernemen. Zij hebben immers mee de oplossing bedacht. 

Doelstellingen

  • In dialoog gaan over wederzijdse beelden.
  • De eigen overlevingsstrategieën in conflictsituaties onderzoeken.
  • Een gedeelde analyse leren maken van de situatie.
  • De eigen behoeften leren verwoorden over de teamsamenwerking en in vraagvorm verzoeken leren formuleren aan elkaar.
  • Mogelijke acties formuleren die passen bij de eigen beleving.

 

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!