Naar IN-Z.be

Organisaties - Teambegeleiding

Samenwerken is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Het verloopt soms moeizaam
waardoor je teamleden gedemotiveerd raken en er irritaties ontstaan. Overlegmomenten
lopen niet goed, besluitvorming verloopt moeizaam en verantwoordelijkheden worden
niet of nauwelijks opgenomen.

Loopt het moeizaam in jouw team, dan kan IN-Z jouw team begeleiden volledig op maat van je organisatie.

Doelstellingen

 • De deelnemers leren elkaar beter kennen en elkaar op die manier meer appreciëren.
 • De deelnemers reflecteren over de samenwerking in het team.
 • Open communicatie bevorderen.
 • Bewust worden van de diversiteit (verschillen) en de verbondenheid (gelijkenissen) in het team.
 • De deelnemers bespreken die (voor)waarden die ze nodig hebben om prettig en gemotiveerd samen te werken.
 • Stilstaan bij de verwachtingen naar elkaar toe.
 • De deelnemers leren rekening te houden met elkaar.
 • De deelnemers leren samen te werken, samen oplossingen te zoeken.
 • De samenhorigheid tussen de medewerkers en het vertrouwen in elkaar groeit.

Hoe gaan we te werk?

 1. Intakegesprek: de intake dient als basis voor het uitwerken van een voorstel voor 
  ondersteuning en samenwerking. 
 2. Voorstel
 3. Teambegeleiding: deze bestaat uit verschillende sessies met het team en de
  leidinggevende. 
 4. Evaluatie

Tussentijdse evaluatie (procesgerichte evaluatie): waar staan we nu? Wat moet er worden bijgestuurd? Wat is de gewenste situatie? Hoe verloopt de samenwerking? …
Eindevaluatie: zijn de doelstellingen behaald? Wat dient er nog te gebeuren om de doelstellingen te behalen? Wat kan IN-Z nog betekenen voor de organisatie? …

 

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!