Naar IN-Z.be

Organisaties - Teambegeleiding

Doelstellingen

  • De deelnemers leren elkaar beter kennen en elkaar op die manier meer appreciëren.
  • De deelnemers reflecteren over de samenwerking in het team.
  • Open communicatie bevorderen.
  • Bewust worden van de diversiteit (verschillen) en de verbondenheid (gelijkenissen) in het team.
  • De deelnemers bespreken die (voor)waarden die ze nodig hebben om prettig en gemotiveerd samen te werken.
  • Stilstaan bij de verwachtingen naar elkaar toe.
  • De deelnemers leren rekening te houden met elkaar.
  • De deelnemers leren samen te werken, samen een oplossing te zoeken.
  • De samenhorigheid tussen de medewerkers en het vertrouwen in elkaar groeit.