Naar IN-Z.be

Werknemers - Zorg voor jezelf

Werken met mensen kan veel voldoening geven, maar vergt veel van een medewerker. Hij/zij gaat immers voor anderen zorgen en dit kan alleen als hij/zij zelf genoeg reserves heeft. Pas wanneer je medewerker zich gezond en in evenwicht voelt, kan hij/zij ook echt goed voor iemand zorgen!

Het is dus goed om eens stil te staan bij de eigen reserves zodat de medewerker optimaal kan functioneren. Pas wanneer hij/zij het beste van zichzelf kan geven, hebben we een win-winsituatie voor zowel de medewerker als voor je organisatie.

Doelstellingen

  • Stilstaan bij de tijd die wordt besteed aan het zorgen voor anderen, zowel in het privéleven als op het werk.
  • Het belang leren inzien van ‘zorg voor jezelf’.
  • Inzicht verwerven in stress, draagkracht, draaglast en sociale steun.
  • Ontdekken wat de eigen draagkracht is en evenwicht vinden tussen draagkracht en draaglast.
  • Het herkennen en aanpakken van de oorzaken van stress.
  • Stilstaan bij het begrip zelfbeeld en het belang inzien van een positief zelfbeeld.
  • Ontdekken wat je graag doet en wat je kan doen om energie te behouden.