Naar IN-Z.be

Leidinggevenden - Conflicten op de werkvloer

Je medewerkers brengen al gauw acht uur op een dag met collega’s door. Ze zien ze vaak meer dan sommige familieleden of vrienden. Logisch dan ook dat de samenwerking niet altijd even soepel verloopt en dat er soms irritaties kunnen ontstaan. Maar een aanvaring hoeft niet altijd negatieve gevolgen te hebben. Het kan zelfs verhelderend werken. Mits natuurlijk het een en ander wordt uitgepraat. Zoniet kunnen kleinere onenigheden en irritaties uitmonden in een heus conflict. Om de lucht te klaren is het noodzakelijk om een conflicthanteringsgesprek te houden. Deze vorm van onderhandeling heeft als doel de twee partijen opnieuw bij elkaar te brengen. Tijdens een dergelijk gesprek worden zowel het probleem (oorzaak van het conflict) alsook elkaars belangen en doelstellingen in kaart gebracht. Met een gezamenlijke oplossing en de creatie van een basis voor een toekomstige samenwerking als resultaat.

Doelstellingen

  • Inzicht verwerven in het begrip ‘conflict’ en in de verschillende soorten conflicten.
  • Inzicht verwerven in de verschillende oorzaken van een conflict (risicofactoren) .
  • Bewust worden van waarom iemand een bepaald gedrag stelt (gedachten en overtuigingen).
  • Bewust worden van de mogelijke gevolgen van het eigen gedrag.
  • Inzicht verwerven in de verschillende conflicthanteringstijlen en in de eigen voorkeurstijl
  • Leren wanneer best welke stijl gehanteerd wordt (flexibiliteit).
  • Inzicht verwerven in gedragingen die een positieve bijdrage kunnen leveren bij conflicthantering.
  • Het formuleren van persoonlijke leerpunten en het opstellen van een persoonlijk actieplan.

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!