Naar IN-Z.be

Onze klanten

Testimonials

Onderaan deze pagina kan je een aantal van onze tevreden klanten terug vinden. Maar eerst enkele testimonials ... .

"Een paar positieve kernwoorden over IN-Z Training & Begeleiding: op maat, goed inlevingsvermogen in de organisatiecultuur van de klant en het durven benoemen van de pijnpunten. Ze gaan in hun aanbod op zoek naar oplossingen. Ik beveel hen zeker aan."

"Onze medewerkers die de vorming van IN-Z Training & Begeleiding niet hebben gevolgd, zijn naar mij toegekomen met de vraag of zij de vorming ook mogen volgen want ze hadden van hun collega's gehoord dat het zo goed was. Dit hebben we nog nooit meegemaakt!"

"IN-Z Training & Begeleiding is flexibel, open van geest en werkt op maat. Ik ben blij met het vriendelijke contact en een goede prijs."

"Bij ons begeleidt IN-Z Training & Begeleiding een lang traject voor leidinggevenden. Deze sessies zijn altijd op maat voor ons. Een grote meerwaarde voor ons is de interactie en het aanpassen aan onze noden. Er is ook een goede afwisseling theorie-praktijk."

"De opleiding van IN-Z Training & Begeleiding was een maattraject. Er werd een theoretisch kader gezet en daarna naar de praktijk vertaald via oefeningen in groep. De deelnemers kregen echt de ruimte om te leren en vragen te stellen."

"Positieve ervaringen die we hebben met intervisies bij IN-Z Training & Begeleiding: uitwisselen van ervaringen maar ook frustraties om dan terug energie te krijgen en er voluit tegenaan te gaan, methodieken en vaardigheden aanleren om problemen op een constructieve manier aan te pakken in een sfeer van: openheid - veiligheid - onderling vertrouwen - verheldering - discretie - zelfreflectie."

"IN-Z Training & Begeleiding staat in voor de opleiding en begeleiding binnen ons veranderingstraject. Er was eerst een goede intake om de inhoud op maat te maken. De meerwaarde is dat wij met een open blik en onbevangen onszelf in vraag kunnen stellen. Vanwege een externe partij die het traject begeleidt, nemen de mensen het sneller aan."

Een aantal van onze tevreden klanten