Naar IN-Z.be

Leidinggevenden - Conflicthantering

Hoe kan je als leidinggevende je impact op teamvergaderingen verhogen?
Hoe zorg je voor een optimale samenwerking tussen je teamleden? 
Wat is jouw manier van omgaan met conflicten in je team? Welke conflictstrategieën pas je toe en wat zijn hier de voor- en nadelen van? Op deze vragen en meer bieden we een antwoord in onze vorming ‘Impact op team en conflicthantering’.
Je staat stil bij het bewerkstelligen van impact in een vergadercontext: ‘Wat werkt en wat werkt niet?’. Je vergroot je inzicht rond de drie basisvragen: Wanneer heb ik impact? Hoe kan ik meer impact realiseren? Wat heb ik nodig van wie om dit te realiseren? Je krijgt inzicht in de verschillende fasen van een conflict en je maakt kennis met de verschillende conflictstrategieën.  

Doelstellingen en programma

Kennismaking:
 
Inleiding: korte theoretische schets over groepsdynamica (Schutz) en mogelijke interventies voor de leidinggevende (Bouwen).
Hoe verhoog ik mijn impact op teamvergaderingen?

Doelstellingen:

  • Deelnemers staan stil bij het bewerkstelligen van impact in een vergadercontext: ‘Wat werkt en wat werkt niet?’ Hieruit wordt een gemeenschappelijke visie gededuceerd.
  • Deelnemers beschikken over een groter zelfinzicht rond drie basisvragen: Wanneer heb ik impact? Hoe kan ik impact realiseren? Wat heb ik nodig van wie om dit te realiseren?

Kaders: de ijsberg en leren d.m.v. feedbacklussen
Hanteren van conflicten in mijn team

Doelstellingen:

  • Deelnemers krijgen inzicht in de verschillende fasen van een conflict en vertalen het kader naar praktijkervaringen.
  • Ze maken kennis met de verschillende conflictstrategieën en ontdekken zo welke strategie ze zelf hanteren en wat de voor- en nadelen van die strategie zijn.

Kaders: De fasen van een conflict volgens Glasl en de conflictstrategieën volgens Killman.