Naar IN-Z.be

Leidinggevenden - Motiveren en delegeren

Doelstellingen

Communiceren over veranderingen:

 • Bewustzijn creëren op wat verandering voor mij en mijn medewerkers betekent.
 • Inzicht in de diversiteit aan weerstandsvormen.
 • Inzicht in hoe omgaan met weerstand.
 • Leren communiceren over veranderingen.
 • Inzicht in wat helpt of juist niet helpt om weerstand te verkleinen.

Motiveren:

 • Deelnemers leren de motivatie van hun medewerkers te ondersteunen.
 • Deelnemers leren feedback geven, zowel complimenten als opbouwende kritiek.
 • Deelnemers leren waarderend bevragen.
 • Deelnemers leren onzekerheid detecteren en deze aanpakken.

Delegeren:

 • Deelnemers leren delegeren, leren loslaten in vertrouwen.
 • Deelnemers kunnen de vaardigheid delegeren plaatsen naast de andere vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leidinggeven.
 • Deelnemers onderzoeken hun achterliggende aannames betreffende delegeren.
 • Deelnemers bekijken concreet bij welke medewerkers delegeren het beste effect zal hebben.
 • Deelnemers onderzoeken mogelijke belemmerende gedachten die hen kunnen weerhouden van een delegerende stijl aan te nemen.
 • Deelnemers maken kennis met die competenties die de vaardigheid delegeren ondersteunen.

Programma

Communiceren over veranderingen:

 1.  Vormen van weerstand
 2. Weerstand op de werkvloer

Ondersteunende theorie: model van geweldloze communicatie als ondersteuning tijdens gesprekken over veranderingen.
 
Motivatie:

 1. Kader over motivatie
 2. Eigen motivatie
 3. Vaardigheden die de motivatie uitnodigen

Delegeren:
 
Kader: Delegeren als onderdeel van vier leiderschapsstijlen (= situationeel leiderschap)

 • Directieve stijl
 • Overtuigende stijl
 • Participatieve stijl
 • Delegerende stijl

De keuze van de stijl is afhankelijk van de taakrijpheid van de medewerker. Dit wil zeggen de mate waarin iemand bereid is om aan een taak te werken en de mate waarin die persoon bekwaam is om aan die taak te werken.
 
Activiteit: elke deelnemer geeft aan welke stijl het beste bij hem / haar als leidinggevende aansluit en zoekt daar zowel de voor- als de nadelen van op. Wie heeft delegeren als sterkte? Wie heeft delegeren als leerpunt?
 
Activiteit: hoe zit het met de taakrijpheid van mijn medewerkers? Wat valt me op? Deelnemers omschrijven feitelijk hun observaties waar ze hun interpretaties over medewerkers op gebaseerd hebben.
 

Kader: Mijn ijsberg
 
Mijn ijsberg (doen, denken en willen) bepaalt mijn stijl van leidinggeven. Welke waarden, normen en aannames sturen mijn manier van leidinggeven?
 
Activiteit: Wat zijn mijn aannames en gedachten rond de vaardigheid ‘delegeren’? Welke belemmerende gedachten kunnen het aanleren/het gebruiken van deze vaardigheid tegenhouden?
Voorbeelden van belemmerende gedachten: ‘Ik moet alles onder controle hebben.’ ‘Wat ik doe is beter.’ ‘Ik vertrouw ze niet.’ ‘Een goede baas is streng en controleert.’