Naar IN-Z.be

Leidinggevenden - Versterken van leidinggevende competenties en soft skills

In deze vorming gaan we in op aspecten van leidinggeven die dagelijks aan de orde zijn. Delegeren, motiveren, resultaatgericht aansturen etc. Omgaan met lastige situaties zoals het geven en ontvangen van feedback, confronteren in beoordelingsgesprekken, slecht-nieuwsgesprekken etc.
 
We onderzoeken de persoonlijke voorkeursstijl van leidinggeven en bespreken de effecten hiervan op het gedrag van de medewerkers en de cultuur van de organisatie. Het is aan de leidinggevende om maatwerk te leveren, dus zijn/haar stijl aan te passen. Dit vergt natuurlijk oefening, want iedereen heeft een persoonlijke voorkeursstijl. Vandaar dat we tijdens de vorming sterk de nadruk leggen op het inoefenen en verfijnen van de technieken voor dagelijks leidinggeven.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen: 

 • Bespreking van het doel van ‘leidinggeven’.
 • Competenties om de stap te maken naar leiderschap.
 • Valkuilen i.v.m. leidinggeven.
 • Omgaan met diversiteit.
 • Omgaan met weerstanden en verandering.
 • Motivatie op de werkplek.
 • Terugkomsessie: na een aantal maanden oefenen van het geleerde in de praktijk, wordt een terugkomsessie georganiseerd waarin ervaren knelpunten besproken worden en oplossingen aangeboden worden.

De concrete invulling van de vorming wordt in onderling overleg met de organisatie bepaald. Op die manier stemmen we de inhoud af op de specifieke behoeften van de organisatie en leggen we de juiste accenten op de juiste attitudes en vaardigheden.

Doelstellingen

Doelstellingen voor de leidinggevende:

 • Inzicht krijgen in het doel van leiderschap.
 • Leren welke competenties nodig zijn om leiding te geven.
 • Bewust worden van de valkuilen.
 • Bewust zijn van de eigen opvattingen en stijl wat betreft leidinggeven.
 • Leren omgaan met diversiteit.
 • Medewerkers leren omgaan met weerstanden en verandering.
 • Leren motiveren.
 • Een zicht krijgen op de eigen kwaliteiten en werkpunten in functie van het leidinggeven.

Doelstellingen in functie van de medewerkers:

 • Medewerkers helpen doelen te stellen voor de eigen prestatieverbetering en ontwikkeling.
 • Medewerkers ondersteunen, helpen en aanmoedigen bij het werken aan de eigen ontwikkeling (= motiveren).
 • Leren omgaan met weerstanden en verandering.
 • Feedback geven.
 • Reflectie stimuleren (het kritisch nadenken door medewerkers over eigen doen en laten).

 

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!