Naar IN-Z.be

Leidinggevenden - Verzuimgesprekken

Het ziekteverzuim blijft stijgen. Er wordt meer en meer aandacht besteed aan een afwezigheidsbeleid in organisaties. Ziekteverzuim heeft immers een grote impact op de organisatie. Een goed verzuimbeleid draagt eveneens bij tot de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. 

Gebruik liever de term aanwezigheidsbeleid. Dan werk je aan de aanwezigheid van medewerkers. In plaats van verzuimgesprekken verkiezen wij de term investeringsgesprekken, zo leg je ook in je gesprekken de focus op motivatie en betrokkenheid.

Wil je graag leren hoe je goede investeringsgesprekken voert met je medewerkers? Dan geeft deze training je heel wat handvaten mee.

Doelstellingen

  • Het nut van investeringsgesprekken in het kader van het aanwezigheidsbeleid
  • Oorzaken van verzuim, ook achterliggende oorzaken
  • Investeringsgesprek met een medewerker die zich regelmatig of structureel ziek meldt
  • Contactname tijdens ziekte
  • Reïntegratiegesprek en opvolging reïntegratie
  • Ziektepreventiebeleid

 

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!