Naar IN-Z.be

Leidinggevenden - Verzuimgesprekken

Het ziekteverzuim blijft stijgen. Er wordt meer en meer aandacht besteed aan een afwezigheidsbeleid in organisaties. Ziekteverzuim heeft immers een grote impact op de organisatie. Een goed verzuimbeleid draagt eveneens bij tot de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

Wil je graag leren hoe je goede verzuimgesprekken voert met je medewerkers? Dan geeft deze training je heel wat handvaten mee.

Doelstellingen

  • Bewust worden van het nut van verzuimgesprekken in het kader van het verzuimbeleid
  • Inzicht in oorzaken van verzuim, evenals achterliggende oorzaken
  • Aanpakken van een verzuimgesprek met een medewerkers die zich regelmatig of structureel ziek meldt
  • Verzuimgesprekken met zieke medewerkers
  • Je leert hoe je een reïntegratiegesprek aanpakt en hoe je de reïntegratie kan opvolgen