Naar IN-Z.be

Organisaties - Diversiteitsbeleid

Onze samenleving is heel divers. Individuen en groepen verschillen dikwijls niet alleen op vlak van etnische afkomst, sociale klasse, geslacht en leeftijd. Ze hebben vaak ook andere interesses, opleidingen, waarden en normen, … Kortom: iedereen is anders.

Ook je organisatie wordt geconfronteerd met deze diversiteit. Diversiteit kan oorzaak zijn van misverstanden, maar diversiteit kan ook boeiend zijn en een meerwaarde betekenen voor je organisatie.

  • Diversiteit is immers een bron van creativiteit en creativiteit zorgt voor vernieuwing.
  • Medewerkers aanspreken op hun kwaliteiten verhoogt de motivatie waardoor de productiviteit stijgt.
  • Aandacht voor diversiteit zorgt voor een hogere klanttevredenheid.

Het uitwerken van een goed diversiteitsbeleid betekent dus een grote meerwaarde voor de organisatie, de leidinggevenden en de medewerkers. 
Een geslaagd diversiteitsbeleid zal in niet geringe mate afhangen van de wijze waarop de zaken in de organisatie concreet worden aangepakt. Jij als leidinggevende speelt hierin een cruciale rol. 

IN-Z Training & Begeleiding kan je ondersteunen in het uitwerken van een diversiteitsbeleid, volledig op maat van je organisatie.

Hoe gaan we te werk?

1.    Intakegesprek: de intake dient als basis voor het uitwerken van een voorstel voor
       ondersteuning en samenwerking. 
2.    Voorstel
3.    Ontwikkeling: samen doorlopen we het volledige proces voor de ontwikkeling van
       het diversiteitsbeleid. 
4.    Evaluatie

Tussentijdse evaluatie (procesgerichte evaluatie): waar staan we nu? Wat moet er worden bijgestuurd? Wat is de gewenste situatie? Hoe verloopt de samenwerking? …
Eindevaluatie: zijn de doelstellingen van de organisatie behaald? Wat dient er nog te gebeuren om de doelstellingen te behalen? Wat kan IN-Z nog betekenen voor de organisatie? …

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!