Naar IN-Z.be

Organisaties - Personeelsbeleid

Organisaties met een helder personeelsbeleid scoren beter! Het uitbouwen van een gestructureerd personeelsbeleid en het aantrekken én behouden van talentvolle medewerkers is niet vanzelfsprekend. IN-Z kan je hierin ondersteunen, volledig op maat van je organisatie. De verschillende onderdelen van een personeelsbeleid die we samen met je kunnen uitwerken, worden hieronder beschreven: 

Competentiemanagement draait rond het erkennen, ontwikkelen en inzetten van competenties van medewerkers. 

Functiebeschrijving: Functiebeschrijvingen hebben als hoofddoel dat medewerkers weten wat van hen verwacht wordt. Voor welk deel zij verantwoordelijk en bevoegd zijn.  

Instroom van personeel (werving en selectie): De juiste medewerker op de juiste plaats: dat is het recept van elke succesvolle onderneming. 

Motiveren: Een gemotiveerde medewerker engageert zich met veel enthousiasme en energie voor zijn job. Zijn oplossingsvermogen verbetert en de flexibiliteit verhoogt. Hetgeen allemaal resulteert in betere prestaties. 

VTO-beleid (vorming, training en opleiding): Competenties kunnen je helpen om een effectief en efficiënt VTO-beleid voor de organisatie op te zetten. Door het competentieprofiel krijg je een duidelijk zicht op welke competenties nog (verder) ontwikkeld moeten worden. Bovendien krijg je zo ook een goed zicht op de sterke kanten van mensen.

Opvolgen van medewerkers: Goed functionerende medewerkers zijn van cruciaal belang voor het succes van een organisatie: de resultaten van je medewerkers bepalen immers het organisatieresultaat. Door je personeel te beoordelen kan je objectief vaststellen hoe ze functioneren. Zo ben je in staat om, waar nodig, bij te sturen in de richting van de organisatiedoelen.

Uitstroom: Elke organisatie leeft en evolueert. Veranderingen gaan dikwijls gepaard met ontslagen. Leidinggevenden en medewerkers gaan niet altijd correct om met deze herstructureringen. Daarom is een gestructureerd uitstroombeleid noodzakelijk.

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!