Naar IN-Z.be
Onze troeven

Onze troeven

Wat maakt onze training & begeleiding zo uniek?

Een ruim aanbod voor een breed publiek

Werkzoekenden, werknemers én werkgevers. Openbare diensten, onderwijsinstellingen, grote en kleine ondernemingen, de non-profitsector, ... IN-Z training & begeleiding is er voor iedereen die zich op professioneel vlak wil versterken.

IN-Z@work:

Elke training/begeleiding is gericht op het versterken van de organisatie, van de persoon in zijn job. Het versterken van eigen competenties, het leren omgaan met beperkingen en het zoeken naar oplossingen staan hierbij voorop.

Ontwikkeling:

Naast de ontwikkeling van beleidslijnen, beleidsonderdelen, … is er de mogelijkheid om methodieken op maat van de organisatie te laten ontwikkelen door vzw IN-Z. De ontwikkelde producten hebben de doelstelling om de organisatie en de medewerkers te versterken.

IN-Z2work:

De training/begeleiding bestaat uit een groepstraject en/of uit een individuele ondersteuning en begeleiding. IN-Z2work is gericht op het versterken van werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

vzw IN-Z heeft de afgelopen jaren een enorme expertise opgebouwd in het uitvoeren van verschillende projecten waarbij de focus ligt op het begeleiden en bemiddelen van werkzoekenden naar een duurzame tewerkstelling of opleiding. Het gaat over projecten zoals: Jobmatching 50+, Brugproject en Intensieve Begeleiding Alternerend Leren, Tendering intensieve bemiddeling naar werk in het kader van het jeugdwerkplan, (Voor)opleidingen in de Social Profit, Tender Competentieversterking, Cre@tos naar werk, Werk@telier, …

'Zwemmen kan je niet leren met een schriftelijke cursus' - Willem de Ridder

Centraal in onze aanpak staat het ‘ervaringsleren’, hierbij hebben we aandacht voor vier elementen:

  1. Ervaring: werken met de rugzak van het individu, de mogelijkheid geven om nieuwe dingen te doen/te beleven. 
  2. Reflectie: jezelf beter leren kennen door aha-momenten, zelfinzichten en feedback.  
  3. Kapstokken: duidelijk theoretisch kader, schema, ... 
  4. Toepassen: het geleerde linken aan het dagelijks leven.   

Hierbij gebruiken onze trainers interactieve werkvormen in een veilige omgeving en werken ze op een actieve manier out of the box/place/time.

Respectvol, hartelijk en gefundeerd!

Onze beproefde methoden, onze knowhow en onze ervaring staan borg voor tastbare resultaten. Maar ieder mens is uniek en mee gevormd door persoonlijke ervaringen. IN-Z training & begeleiding houdt in hoge mate rekening met die uniciteit en respecteert ieders leefcontext. Onze medewerkers stralen hartelijkheid uit door warmte en aandacht te tonen, door energiek en optimistisch te zijn!

Erkenningen

Qfor-kwaliteitslabel: uit de contacten met de klanten is vastgesteld dat zij met betrekking tot de trainingsactiviteiten tevreden tot zeer tevreden zijn over de organisatie en dienstverlening van IN-Z training & begeleiding.

KMO-portefeuille: erkenningsnummer van IN-Z training & begeleiding voor de pijler ‘opleiding’:  DV.O104079.

Gemandateerd loopbaancentrum: tijdens de individuele loopbaanbegeleiding reflecteert de klant over zijn huidige job en staat hij stil bij zijn verdere loopbaan. Dit onder begeleiding van één van onze ervaren coaches.

Gemandateerd centrum voor kosteloze arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en trajectbegeleiding: een organisatie die kosteloos arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en/of competentieontwikkeling wil verstrekken aan werkzoekenden, dient hiertoe gemandateerd te zijn. Wanneer een organisatie gemandateerd is, toont ze aan te beschikken over een duidelijke organisatiestructuur en de nodige infrastructuur voor het uitvoeren van de vooropgestelde dienstverlening.

Sinds 2013 verzorgen we opleidingen i.k.v. het functiecomplement. Door een erkende opleiding te volgen bij IN-Z training & begeleiding kunnen hoofdverpleegkundigen, hoofdparamedici en verpleegkundige coördinatoren in aanmerking komen voor een functietoeslag.

Opleidingsfonds Dienstencheques: sinds verschillende jaren verzorgen we een aantal opleidingen in de dienstenchequesector die erkend zijn door het Opleidingsfonds Dienstencheques. Via het Opleidingsfonds Dienstencheques ondersteunt de federale regering de opleidingsinspanningen in de dienstenchequesector d.m.v. terugbetalingen via een opleidingsbudget.

Erkend opleider voor het vormingsfonds thuiszorgdiensten en kinderopvangvoorzieningen: IN-Z training & begeleiding maakt deel uit van de pool met opleidingsverstrekkers voor het vormingsfonds kinderopvang en thuiszorg voor bepaalde thema’s en vormingen. Met dit vormingsfonds krijgen thuiszorgdiensten en kinderopvangvoorzieningen recht op gratis bijscholingen, ter plaatse in de eigen dienst.