Naar IN-Z.be

Vormingsfonds thuiszorg - Omgaan met (kans)arme en kwetsbare mensen

Problemen en misverstanden ontstaan vaak door onvoldoende bekendheid met de problematieken die (kans)arme/kwetsbare mensen ervaren. In deze vorming reiken we tools en tips aan om meer inzicht te krijgen in de problematieken en de mens daarachter. Het delen van ervaringen en het inoefenen van vaardigheden/houdingen staan centraal.

Praktisch

  • Duur: 1 sessie van 3,5u (het precieze aanvangsuur: te bepalen door de opdrachtgever)
  • Groepsgrootte: minimum 6, maximum 15 deelnemers
  • Locatie: te bepalen door de opdrachtgever