Naar IN-Z.be

Vormingsfonds thuiszorg - Online - Flexibel werken en continuïteit verzekeren

Thuiszorgmedewerkers moeten zich in verschillende situaties flexibel kunnen opstellen: indien er een klant wegvalt zich aanpassen aan een nieuwe klant, kortere hulpperiodes, bij vervangingen tijdens ziekte of verlof van collega’s, … En dit steeds om de continuïteit te kunnen verzekeren. Met dit aanbod willen we thuiszorgmedewerkers versterken in het omgaan met deze veranderingen.

Praktisch

  • Duur: 2 sessies van 2u (het precieze aanvangsuur: te bepalen door de opdrachtgever)
  • Groepsgrootte: minimum 6, maximum 15 deelnemers
  • Interactieve onlinesessies via Zoom