Naar IN-Z.be

Werknemers - Beroepsgeheim en discretie

Veel van je medewerkers komen tijdens hun werk in de privésfeer van gezinnen terecht. Het is dan ook heel erg belangrijk dat ze zeer bewust leren omgaan met de informatie die ze horen, zien en/of krijgen.

Het hanteren van het beroepsgeheim en het discreet omgaan met informatie zorgt ervoor dat: 

  • De medewerkers zich houden aan de wet en aan de afspraken binnen de organisatie.
  • Ze zichzelf en je organisatie wettelijk beschermen.
  • Ze voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de vertrouwelijke informatie.
  • Ze geen schade berokkenen aan het gezin.
  • Ze de vertrouwensrelatie tussen het gezin en henzelf in stand houden. 

In de vorming ´beroepsgeheim en discretie` leert de medewerker discreet omgaan met informatie. Hij/zij verwerft inzicht in de eigen attitudes en in de manier waarop hij/zij omgaat met vertrouwelijke informatie. 

Doelstellingen

Je medewerkers leren:

  • Inzicht krijgen in de basisbegrippen en in de regels i.v.m. beroepsgeheim en discretie.
  • Tegenover wie het beroepsgeheim geldt en welke uitzonderingen er zijn.
  • Inzicht krijgen in de eigen houding en handeling met betrekking tot het beroepsgeheim en discretie.
  • Omgaan met verschillende situaties waarin men vertrouwelijke informatie krijgt.

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!