Naar IN-Z.be

Werknemers - Communicatie in functie van een goede samenwerking en dienstverlening

Onze samenleving is heel divers. Individuen en groepen verschillen dikwijls niet alleen op vlak van etnische afkomst, sociale klasse, geslacht en leeftijd. Ze hebben vaak ook andere interesses, opleidingen, waarden en normen, … Kortom: iedereen is anders.

Ook je organisatie wordt geconfronteerd met deze diversiteit. Diversiteit kan oorzaak zijn van misverstanden, maar diversiteit kan ook boeiend zijn en een meerwaarde betekenen voor je organisatie. Alleen kwestie van er op een adequate manier mee om te leren gaan.

Maar wat betekent positief omgaan met diversiteit? Kan iemand dit leren? Zeker wel. In deze vorming leren je medewerkers de diversiteit aanvaarden en worden zij zich bewust van hun eigen vooroordelen en vanzelfsprekendheden. Begrip voor het anders-zijn wordt aangewakkerd waardoor dialoog mogelijk wordt.

Doelstellingen

  • Zich bewust worden van de diversiteit (verschillen) en van de gelijkenissen (verbondenheid) in het team.
  • Zich bewust worden van de eigen unieke identiteit. 
  • Leren inzien dat de eigen manier van omgaan met collega’s en klanten beïnvloed wordt door de eigen identiteit (= eigen waarden en normen, persoonlijke geschiedenis, …).
  • Zich bewust worden van de eigen vooroordelen en stereotiepe beelden ten aanzien van collega’s en klanten.
  • Beseffen dat de diversiteit in het team een meerwaarde is en een bron van creativiteit kan zijn.
  • Een aantal tips en aandachtspunten leren kennen voor het omgaan met verschillen in het team (andere waarden en normen, andere taken, andere gewoonten, andere kwaliteiten, andere prioriteiten, …).

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!