Naar IN-Z.be

Werknemers - Intervisie

Intervisie betekent taakgericht en resultaatgericht werken met collega’s om zo de dagelijkse werkzaamheden te optimaliseren.

Intervisie is een professioneel overleg:

  • Dat regelmatig plaatsvindt, in een kleine groep, met gelijkwaardige en gemotiveerde deelnemers.
  • Dat plaatsvindt op basis van wederkerigheid, in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen.
  • Waarbij de deelnemers de wil hebben om van elkaars kennis en ervaringen te leren
  • Dat doelgericht is en gestructureerd verloopt.
  • Waar het accent ligt op de kwaliteit van de werkuitvoering en op het oplossen van werkproblemen.

Is er in je organisatie behoefte aan probleemoplossend werken, aan deskundigheidsbevordering, aan collegiale samenwerking en steun, aan het leren van elkaars ervaringen? Is het nodig dat je mensen inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden?

Dan is intervisie een zeer geschikte werkvorm! 

Je medewerkers krijgen de kans om zelf de leiding en de verantwoordelijkheid voor hun leerproces op zich te nemen. 
Zo verbeteren ze de professionele uitvoering van hun werk en verhoogt hun professionele deskundigheid.

Doelstellingen

  • Door middel van reflectie inzicht krijgen in het eigen gedrag en in de manier van reageren in werksituaties.
  • Leren ontdekken van de relatie tussen het eigen gedrag en tussen gevoelens, normen en waarden.
  • Ondersteuning van het persoonlijk functioneren.
  • Het vergroten van het beroepsmatig handelen.
  • Het leren van vaardigheden en methoden om anderen te ondersteunen.

Intervisie is ook online mogelijk. Vul onderstaand formulier in voor meer info.

 

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!