Naar IN-Z.be

Werknemers - Omgaan met stress

Wat is stress? Stress op de werkvloer kan worden omschreven als de negatieve fysieke en emotionele reacties die optreden wanneer de werkeisen niet in overeenstemming zijn met de capaciteiten, middelen of behoeften van de medewerker. 

Stress kan gevolgen hebben voor zowel de medewerker zelf als voor de organisatie. De gevolgen kunnen samengevat worden in een aantal belangrijke punten:

 • Fysiologische reacties, vermoeidheid, burn-out, … 
 • Mindere voldoening op arbeidsvlak, mindere dynamiek van de organisatie en aldus minder productie en rendement.
 • Spanningen en conflicten tussen collega’s. 
 • Meer risico op arbeidsongevallen. 
 • Ziekteverzuim, personeelsverloop, ontslagneming, …

Tijdens deze vorming leren je medewerkers op een efficiënte manier omgaan met werkdruk en leren ze stressvolle situaties tijdig herkennen. Ook leren ze, hoe ze op een gezonde en daadkrachtige manier op dit soort situaties in kunnen spelen. Ze krijgen inzicht in de eigen stressfactoren en ze leren de balans vinden in de eigen werkomgeving.

Doelstellingen

 • Herkennen van symptomen van stress en burn-out.
 • Oorzaken van stress leren kennen.
 • Onderscheid leren maken tussen gezonde en ongezonde stress.
 • Ontdekken van persoonlijke stresssymptomen.
 • Inzicht verwerven in preventieve acties om stress te voorkomen.
 • Belang van zelfkennis, zelfbeeld en zelfzorg om stress te voorkomen.
 • Evenwicht zoeken in de balans draagkracht – draaglast.
 • Ontdekken van eigen energievreters en energieboosters.
 • De invloed van negatieve gedachten onderkennen.
 • Ombuigen van belemmeringen naar mogelijkheden.
 • Aanleren van ontspanningsoefeningen, sociale vaardigheden en inzichten om te gebruiken tijdens stresssituaties. 

Procesbegeleiding 'stressbeleid op de werkvloer' 

De vorming ‘omgaan met stress op de werkvloer’ kan gecombineerd worden met de procesbegeleiding van het  ‘stressbeleid’ van je organisatie. 

De organisatie van een stressbeleid bestaat uit de uitwerking van primaire, secundaire en tertiaire preventiemaatregelen. Het legt de nadruk op het welzijn van de medewerkers en op het voorkomen van stressklachten. 

Het uitvoeren van een stressenquête of risicoanalyse is een uitstekend vertrekpunt voor de realisatie van een efficiënt preventiebeleid. 
Het informeren en opleiden van alle medewerkers in het detecteren en omgaan met stressvolle situaties draagt bij aan het voorkomen van stressklachten en van ziekte.

De procesbegeleiding is gericht naar werkgevers/leidinggevenden.

 

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!