Naar IN-Z.be

Werknemers - Opleiding tot stagementor

Een ervaren medewerker bevindt zich vaak op het niveau van ‘niet bewust bekwaam’. Dit betekent dat taken dikwijls automatisch worden uitgevoerd en dat bepaalde handelingen als vanzelfsprekend worden ervaren. Ervaring alleen is niet genoeg om een goede stagementor te kunnen zijn. Stagementoren moeten immers ‘bewust bekwaam’ zijn.

Het is belangrijk dat men als stagementor niet uitgaat van vanzelfsprekendheden. Ook automatische handelingen moeten op een begrijpbare manier worden uitgelegd. Mensen die stage lopen, kennen deze handelingen immers niet. Voor hen bestaan er (nog) geen routinehandelingen.

Goede stagementoren moeten dan ook over een aantal competenties beschikken:

 • Sociaalvaardigheid: inlevingsvermogen hebben, communicatief vaardig zijn, assertief zijn, feedback kunnen geven.
 • Een open kijk hebben.
 • Kunnen observeren, evalueren en rapporteren.
 • Geloven in het groeiproces dat mensen kunnen doormaken.
 • Geduldig zijn.
 • Een didactische visie hebben. 

Deze vorming zorgt ervoor dat je medewerkers evolueren van nog ‘niet bewust bekwame’ medewerkers naar ‘bewust bekwame’ stagementoren. Door hen meer inzicht te laten verkrijgen in de noodzakelijke competenties en door hen te helpen om deze competenties toe te passen in de stagepraktijk. 

Doelstellingen

Onze bewust bekwame mensen zetten hun ervaring bij Agora in en werken steeds met concrete doelstellingen. 
Zo weet je als opdrachtgever perfect wat je mag verwachten en vooral ook... Wat je mensen mogen verwachten.

Deze vorming “stagebegeleiding” heeft twee hoofddoelstellingen, die elk bestaan uit een aantal deeldoelstellingen:

1.    Ervaren medewerkers klaarstomen voor de taak van stagementor.

Dit betekent dat je medewerkers :

Stagiairs kunnen laten evolueren van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam.
Stagiairs kunnen opleiden op de werkvloer.
Stagiairs kunnen beoordelen.
Verslag kunnen uitbrengen over het leerproces van de stagiair.

2.    Uitdiepen en inoefenen van basiscompetenties in mentorschap:

Hierbij leren je medewerkers:

 • Bewust omgaan met het geven van instructies.
 • Observeren als basis van andere competenties.
 • Feedback geven.
 • Stagiairs evalueren.
 • Rapporteren van de evaluatie aan een leidinggevende, leerkracht en/of externe stagebegeleider.
 • Zelfreflectie over de rol van mentor.

 

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!