Naar IN-Z.be

Werknemers - Professioneel samenwerken

Een goede professionele samenwerking? Het is niet vanzelfsprekend. Het vereist inzicht in de werking van interactie en het vraagt vaardigheden om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

De vorming ‘professioneel samenwerken’ leert je medewerkers hoe ze inzichten en vaardigheden op het gebied van samenwerken versterken. Er wordt stilgestaan bij wat professioneel samenwerken voor hen betekent en welke elementen en attitudes hierin van belang zijn. 

Aan de hand van opdrachten en activiteiten leren je medewerkers welke rol ieder individu in het team inneemt en hoe dit het gedrag van andere teamleden beïnvloedt. 

Deze vorming leert ze ook stil staan bij de effecten van het niet nakomen van afspraken en van onprofessioneel gedrag.

Mensen leren teamgerichter denken en handelen. 

Doelstellingen

  • Het kunnen verwoorden van de belangrijkste normen en waarden van het team.
  • Inzicht krijgen in het belang van een goede professionele samenwerking.
  • Zich bewust worden van de eigen positie in de groep.
  • Correcte attitudes voor een professionele samenwerking leren kennen.
  • Eigen leerpunten i.v.m. samenwerken kunnen benoemen.
  • Zich bewust worden van de effecten van het niet nakomen van in team gemaakte afspraken/regels.

 

Offerte aanvragen?

Wens je meer info? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!